Stämpeln MS innebär att er vigselring, smycke eller konstföremål med stenar i är infattade av Sveriges enda Juvelfattarmästare, Magnus Svärd. MS står för juvelfattarmästare på engelska, det vill säga ”Master Stonesetter”. Det är även mina initialer – Magnus Svärd. Stämpeln återfinns i smycken av god kvalité och borgar för att de till mig givna förutsättningar för att infatta stenarna är bra gjorda och att fattningsarbetet är av hög klass. Smycken\/föremål som är mycket över det vanliga både när det gäller utförande och design har även ”Svärd- stämpeln”. Allt arbete utförs under mikroskåp med hög precision in i minsta detalj, så att inget lämnas åt slumpen. För att erhålla denna stämpeln\/stämplarna och det de står för måste ni vända er till någon av
mina samarbetspartners.
Det är inte möjligt att som privatperson gå direkt till mig utan jag hänvisar er till ombud på er ort. Finns ingen på er ort så kan ni be guldsmeden ni valt att kontakta mig.”,